Hotellobby-Zaltbommel-huisregels

Voorwaarden

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2 gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

UNIFORME VOORWAARDEN HORECA

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafes en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Klik hier om de volledige UVH te lezen. Voor meer algemene informatie over de UVH gaat u naar khn.nl/uvh-nl.

ALGEMENE HUISREGELS

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij brandalarm direct het pand. Gebruik bij brand in géén geval de liften.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 • Roken in ons hotel is ten strengste verboden. Om te roken, kunt u gebruik maken van de rookruimte buiten het hotel. 
 • Hotel Zaltbommel kan op elk moment een borg in rekening brengen. Nadat de kamer bij uitcheck is geïnspecteerd en in orde is, wordt de borg aan u terugbetaald.
 • Eventuele schade kan worden verrekend met de borg en/of bij (grotere) schade zullen wij u hiervoor een factuur sturen. Er wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 • De borg wordt uitsluitend terugbetaald aan de gast die zich tijdens het inchecken heeft gelegitimeerd.
 • Op de hotelkamer is enkel het aangegeven aantal personen in de boeking toegestaan.
 • Op diverse plaatsen in het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe met het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Parkeren is gratis en op eigen risico.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie. Hotel Zaltbommel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen. Gevonden voorwerpen worden maximaal 3 maanden bewaard.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Agressief gedrag wordt niet getolereerd in hotel Zaltbommel. Bij overtreding zullen wij de politie inschakelen.

Wanneer u zich niet aan de bovenstaande regels houdt of bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van Hotel Zaltbommel leidt dit tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkheidsstelling en /of aangifte bij de politie. Eveneens volgt hierna een notering op de zwarte lijst die van toepassing is voor alle Van Der Valk Hotels.

HET IS NIET TOEGSTAAN OM:

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Kaarsen aan te steken. Dit in verband met het brandalarm en brandgevaar. De brandmeldinstallatie wordt bij gebruik van kaarsen direct geactiveerd.
 • Brandmelders af te plakken.
 • Ongeregistreerde of andere hotel gasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, wordt er een gepaste boete in rekening gebracht.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgas te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Andere gasten te storen o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €100,- reinigingskosten in rekening te brengen.
 • Huisdieren zijn uitsluitend toegstaan op het terras. Binnen worden (i.v.m. de hygiëneregels) huisdieren niet toegelaten m.u.v. aangelijnde geleidehonden of hulphonden.