Van der Valk Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2

Spaar voor 50% korting op een diner

Spaar van 1 mei t/m 30 juni voor 50% korting op een diner in Restaurant Salt van Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2. Dineer van 1 juli t/m 31 augustus met 4 personen voor de prijs van 2! 

Reserveer telefonisch via 0418 799 090.

Spelregels
 • Bij elke € 10* aan boodschappen ontvangt u één gratis spaarzegel bij de deelnemende Jumbo (Gameren, Hedel, Zaltbommel).
 • Sparen kan van 1 mei t/m 30 juni 2018.
 • Wissel uw volle spaarkaart(en) in bij de deelnemende Jumbo voor een dinervoucher. 
 • Bij inlevering van één spaarkaart met 18 spaarzegels ontvangt u één dinervoucher. Met deze vouchers dineert u met 4 personen en betaalt u maar voor 2.
 • Van 1 juli t/m 31 augustus 2018 kunt u de dinervouchers verzilveren bij Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2. Let op: u dient uw dinervoucher(s) mee te nemen naar het restaurant om uw korting te ontvangen.
 • Maak uw tafelreservering van te voren. Reserveren is verplicht.
 • De 4=2 actie geldt uitsluitend voor 4 personen.
 • Per keer kunnen meerdere dinervouchers worden ingeleverd. Bent u dus met 8 personen, lever dan 2 dinervouchers in.
 • De korting wordt verrekend als 50% korting op de 4 menu's, ook op de kindermenu’s
 • De korting is niet van toepassing op dranken of toevoegingen.
 • De vouchers zijn niet inwisselbaar voor geld en niet geldig in combinatie met andere acties of kortingscoupons.

* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en servicekosten.

Diner opties

U kunt kiezen uit een 3-gangen Toekanmenu à € 25,50 per persoon of het Live Cooking Dinerbuffet à € 29,50 per persoon. Beide menu’s zijn exclusief drankjes.

Het Toekanmenu is dagelijks te reserveren van 1 juli t/m 30 september. Voor de kinderen hebben we een Kindermenu.

Het Live Cooking Diner à € 29,50 is voor de maand september geheel volgeboekt.

Reserveren

Wegens succes is de actie met 1 maand verlengd. Naast de hele maand augustus kan de dinervoucher ook in de hele maand september worden ingeleverd.

Dit kan op de volgende data:

Vanaf nu t/m 30 september = 3-gangen Toekan Menu
Op 7 + 14 september* = Live Cooking diner

*Uitsluitend op deze dagen beschikbaar. Vol = vol.

De Live Cooking avonden op bovenstaande 2 data zijn inmiddels volgeboekt, het Toekan Menu is uiteraard nog beschikbaar t/m 30 september.

U dient uw tafel van te voren telefonisch te reserveren via 0418 799 090. Onze receptie informeert u dan over de beschikbare opties op de gewenste dag.

Het reserveren van de tafel is van 1 juli t/m 30 september en is o.b.v. beschikbaarheid. Na deze datum zijn de vouchers niet meer in te leveren.

 

Algemene voorwaarden
 • Jumbo behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds te wijzigen of voortijdig te beëindigen.
 • Als deelnemer bent u verantwoordelijk voor de spaarkaart en draagt u risico voor ongeoorloofd gebruik, bijv. verlies, diefstal en onbruikbaar raken van de spaarkaart en dinervouchers.
 • Jumbo en Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2 zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.
 • Jumbo accepteert uitsluitend originele spaarzegels en spaarkaarten. Bij vermoeden van onrechtmatigheden behoudt Jumbo zich het recht voor acceptatie van spaarzegels of spaarkaarten te weigeren.
 • Mocht er sprake zijn van onrechtmatigheden dan behoudt Jumbo zich het recht voor aangifte te doen bij de politie.
 • Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij /zij de toestemming hebben gekregen van zijn / haar ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te kunnen doen aan de actie. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer daaraan te hebben voldaan.
 • Door deel te nemen aan deze actie verklaart u kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze actievoorwaarden.
 • Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.