Aanvraag Debiteurnummer

U heeft bij ons het verzoek gedaan voortaan op rekening te verblijven. Uw bedrijf kan in aanmerking komen voor het aanvragen van een debiteurnummer mits wij alle onderstaande gegevens hebben ontvangen en het bedrijf voldoende kredietwaardig blijkt na een credit check.

Na toekennen van het debiteurnummer kan iedere reservering op rekening, mits de door U afgetekende bevestiging retour ontvangen is door de betreffende contactpersoon. Bij het niet nakomen van de betalingsvoorwaarden kan het debiteurnummer worden ingetrokken.

De betalingstermijn is 14 dagen.

Indien er sprake is van dochterondernemingen of bedrijfsonderdelen waarvoor u ook een debiteurennummer wilt aanvragen dan ontvangen wij graag een overzicht met bovenstaande gegevens per organisatie en/of bedrijfsonderdeel.

Verplicht veld